Toekomstvisie van een jonge uitvinder

De Zeespiegel is in 2040 gestegen naar +5NAP. Grote delen van Nederland liggen onder water. De bevolking verblijft in zelfstandig opererende woon- en werkkernen en verplaatst zich met spacecrafts. Veel banen en maatschappelijke functies zijn overgenomen door machines.

+5NAP

Het Departement van Zeespiegel­stijging heeft Nederland in zeven zones opgedeeld.

Zone I | Recreatie

Zone II | Verboden gebied

Zone III t/m VI | Wonen en werken

Zone VII | Zware industrie

Woon- en werkkernen

De nieuwe steden en woongemeenschappen kunnen geheel zelfstandig functioneren.

Spacecrafts

Men reist zowel intergalactisch als binnen de aardatmosfeer met astronomische snelheid.

Machines

Nuttelozen worden aangesloten op de Gedachtenmachine en daarna afgevoerd met de Verdwijnmachine.